riscynieuws.net

riscynieuws.net

riscynieuws.net - editie 13

Let op: Deze pagina is een momentopname - de inhoud en links zijn mogelijk niet meer actueel!

Helaas is er in deze editie, 2e jaargang nummer 10 - editie 13, van riscynieuws.net weinig echt nieuws. Laten we hopen dat dit de stilte voor de storm is -zodat de volgende editie weer wat groter is. De Omega is er nog steeds niet, maar men heeft bij MicroDigital wel een interessant artikel over een van de componenten van de machine geplaatst en de website weer eens vernieuwd.


Helaas is er op het gebied van nieuwe machines niet erg veel te melden, buiten Castle Technology - met de neurons, hierover later meer - heeft niemand de release van de nieuwe machines aangekondigd. Toch heeft men op de site van MicroDigital wel een stukje interessant leesvoer geplaatst. Het gaat hierbij om een stukje hardware dat diverse berekeningen rond multimedia-toepassingen (JPEG, MPEG) voor haar rekening neemt. Intel heeft dit ook al weer enige tijd in haar processoren zitten en noemt het MMX. ARM heeft zich hier, tot op heden. nooit echt tot laten verleiden omdat dit weer ten koste gaat van energie en het doel van ARM is juist om zo min mogelijk energie te verbruiken. (Uitzondering hierop zijn o.a. de ARM7 met DSP.) Hoewel ARM het niet geïmplementeerd heeft en het zeker niet in de StrongARM/XScale zal komen is men bij MicroDigital aan de slag gegaan om zelfs iets te ontwikkelen. De technische details hiervan zijn te vinden op de nieuws-pagina op website van MD.

Het gaat te ver om alle technische details te gaan herhalen, voor de meesten is ook helemaal niet interessant hoe het werkt, maar dat het werkt. Deze zal men dus op de nieuws pagina zelf na kunnen lezen. Wat wel interessant is voor de meesten, is dat men bij MicroDigital bezig is om de kracht van deze 'processor' via een SWI interface aan de programmeurs beschikbaar te stellen. Ook is men bezig om diverse modules/applicaties zo te (her)schrijven dat deze gebruik maken van de kracht van dit stukje hardware.


Zoals al in het vorige stukje is aangegeven heeft Castle een nieuw RISC OS product op de markt gebracht, nu moeten we niet gelijk een vreugdesprong maken, het gaat namelijk om een ontwerp dat voor de embedded markt bedoeld is. Deze producten worden verkocht onder de naam 'Neuron', er is al een model leverbaar dat gebruik maakt van een ARM7500, een chip die alle voor RISC OS benodigde componenten al in zich heeft. Men hoopt echter in 2002 ook een product te kunnen leveren dat gebaseerd is op een StrongARM processor. Het primaire besturingssysteem van deze producten is RISC OS en dat is juist het gedeelte waar we wel blij mee kunnen zijn. Doordat er meer producten met RISC OS verkocht worden kan men meer aan het OS ontwikkelen zodat uiteindelijk de gebruikers van desktop-machines er ook beter van worden.


Hoewel het bedrijf rond de ontwikkeling van haar hoofdproduct tegenslag op tegenslag te verwerken kreeg is men nu eindelijk op het goede spoor, een oplettende lezer zal al wel doorhebben over welke onderneming het hier gaat -namelijk Cerilica. Vantage was lange tijd een soortement zorgenkindje, maar ondanks de problemen hiermee heeft men al lange tijd succesvol het pakket RiScript (geschreven door twee Nederlanders!) verkocht en ook in het nieuwe jaar zal hieraan weer driftig worden gesleuteld. Ook biedt men sinds enige het programma Insignia aan, zoals ook al in de vorige editie te lezen was. Lezers van het blad Archive kregen bij het nieuwste nummer zelfs een foldertje waarin de laatste ontwikkelingen van Cerilica te lezen waren. Maar ook op de website is er een pamphlet aanwezig, waarop mensen die Archive niet lezen, toch de ontwikkelingen kunnen volgen. - Lezers van de volgende uitgaven zullen deze folder ook nog krijgen: Acorn Publsher, RISC User of Foundation RISC User.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn hoe deze folder tot stand is gekomen kan ik verwijzen naar het 2e nummer van de 8e jaargang van Acorn Publisher (in Nederland te verkrijgen via Desk)


Het rommelt al enige tijd rond Acorn User, mensen die sites als The Iconbar lezen zullen dit al wel weten. Aanvankelijk was er namelijk het nieuws dat het blad een nieuwe hoofdredacteur zou krijgen die dan ook eens een frisse wind door het blad zou willen laten waaien. De plannen waren groots en de vooruitzichten niet direct slecht. Echter de nieuwe hoofdredacteur (of redactie?) was echter wel van mening dat men hiervoor de eigenaar van het blad zou moeten zijn. Onderhandelingen met Tau Press werden gestart en men zou als onderdeel hiervan alvast de redactie van het blad op zich nemen.

Gedurende de onderhandelingen werd echter duidelijk van men bij Tau helemaal niet van plan cq. genegen was om Acorn User te verkopen. Uiteindelijk gevolg is dat de nieuwe hoofdredacteur de onderhandelingen staakte maar ook zijn medewerking aan z'n eigen rubrieken (News en Graphics).

Ondertussen heeft men, dat wil zeggen Acorn User - Tau Press, op de nieuwsgroep comp.sys.acorn.announce gevraagd om commentaar op de inhoud van de huidige danwel nieuwe Acorn User. Hopelijk luistert men nu wel en brengt men uiteindelijk toch een kwalitatief goed product op de markt.


Als laatste wil ik nog even de aandacht vestigen op een nieuw programma voor RISC OS. Namelijk MSN Messenger voor RISC OS. Persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van het steunen van monopolisten, maar blijkbaar dacht de auteur van dit programma hier anders over. Uiteraard zullen mensen met vrienden/kennissen die per sé MSN Messenger willen gebruiken hier ook anders dan ondergetekende over denken. (Ik denk dat ICQ een beter alternatief is, waar ook een RISC OS-versie voor is te verkrijgen). Op de site is de laatste beta te downloaden en staat in het kort aangegeven wat er tot op heden ondersteund is door de applicatie.


In deze editie niet al te veel nieuws -zoals al is aangegeven in de inleiding-, hopelijk is de volgende editie weer wat dikker (naja, dikker groter is bij een digitale versie een beter woord.) In deze editie was er informatie over 'The Image processor' van MicroDigital en kon u lezen over de Neuronen van Castle . Ook was er informatie van Cerilica en over Acorn User.

Voor nu hartelijk dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.

Kees Grinwis

mailto:riscynieuws@dune.demon.nl

2e jaargang (2001)

 1. editie 4
 2. editie 5
 3. editie 6
 4. editie 7
 5. editie 8
 6. editie 9
 7. editie 10
 8. editie 11
 9. editie 12
 10. editie 13
 
 • More »
 •